Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Ιταλία

+8°
Bairo
+8°
Venice
+10°
Naples
+8°
Rome
+7°
Genoa
+8°
Milan
+7°
Turin
+8°
Calgari
+9°
Palermo
+8°
Florence
+7°
Bolonia
+11°
Messina
+5°
Sardinia
Rome
A
B
C
F
K
L
M
P
S
T
U
V

Προβλέψεις σε άλλες περιοχές

Rome
+8°
Milan
+8°
Naples
+10°
Turin
+7°
Palermo
+9°
Genoa
+7°
Bolonia
+7°
Florence
+8°
Bairo
+8°
Catania
+9°
Venice
+8°
Verona
+7°
Messina
+11°
Padova
+7°
Triest
+7°
Taranto
+7°
Brescia
+7°
Parma
+7°
Prato
+8°
Modena
+7°
Όλες οι πόλεις