Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Jorasán Sur (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)