Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Jorasán Norte (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)