Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Kohkiluyeh y Buyer Ahmad (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)