Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Chahar y Bakhtiari (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)