Ινδονησία

Καιρόσ στην Νοτιοανατολικό Sulavesi (Ινδονησία)