Ινδία

Καιρόσ στην Arunachal Pradesh (Ινδία)

Itanagar