Ινδία

Καιρόσ στην Andhra Pradesh (Ινδία)

Hyderabad