Ινδία

Καιρόσ στην Andaman and Nicobar Islands (Ινδία)

Port Blair

Ινδία