Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Ινδία

+23°
Patna
+26°
Goa
+29°
Ahmedabad
+28°
Calcutta
+26°
Bangalore
+27°
Bombaj
+29°
Nagpur
+25°
Djaipur
+30°
Maduraj
+26°
Lucknow
+21°
Delhi
+23°
Guwahati
+28°
Hyderabad
+22°
Ludhiana
+28°
Vishakhapatnam
New Delhi
A
B
C
D
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W