Γουινέα-Μπισσάου

Καιρόσ στην ν. Μπιζαγκος (Γουινέα-Μπισσάου)

Γουινέα-Μπισσάου