Γουινέα-Μπισσάου

Καιρόσ στην Σιτολε (Γουινέα-Μπισσάου)

Γουινέα-Μπισσάου