Γαλλία

Καιρόσ στην Σαμπαν-Αρδεννι (Γαλλία)

Shalon-an-Shampan

Γαλλία