Γαλλία

Καιρόσ στην Οβερν (Γαλλία)

Klermon-Ferran

Γαλλία