Γαλλία

Καιρόσ στην Ελζα (Γαλλία)

Strasbourg

Γαλλία