Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Γαλλία

Renn
-2°
Dijon
+3°
Bordeaux
Paris
+11°
Ayachcho
-2°
Reims
+1°
Nantes
+10°
Nice
+7°
Marseille
+2°
Lyon
-1°
Lille
-1°
Strasbourg
+4°
Toulouse
Angers
+3°
Brest
+2°
Le Havre
Paris
P
Α
Γ
Ε
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ο
Π
Ρ
Σ
Υ
Φ
Χ