Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Γαλλία

+8°
Renn
+6°
Dijon
+10°
Bordeaux
+9°
Paris
+11°
Ayachcho
+8°
Reims
+7°
Nantes
+8°
Nice
+8°
Marseille
+6°
Lyon
+6°
Lille
+3°
Strasbourg
+9°
Toulouse
+7°
Angers
+7°
Brest
+9°
Le Havre
Paris
P
Α
Γ
Ε
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ο
Π
Ρ
Σ
Υ
Φ
Χ