Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Φινλανδία

-12°
Kuopio
-4°
Helsinki
-6°
Lahti
-10°
Oulu
-11°
Rovaniemi
Helsinki
Å
E
L
O
S
W