Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Εσθονία

+4°
Valga
+4°
Vilyandi
+3°
Vyru
+2°
Narva
+3°
Jygeva
+2°
Rakvere
+4°
Haapsalu
+3°
Pylva
+5°
Pjarnu
+4°
Rapla
+3°
Kuresaare
+3°
Tartu
+4°
Tallinn
+3°
Kyardla
+4°
Pajde
+3°
Kehra
+4°
Keila
+2°
Kohtla-Jarve
+2°
Kunda
+2°
Tamsalu
+4°
Torva
Tallinn
Β
Ι
Λ
Π
Ρ
Σ
Τ
Χ

Προβλέψεις σε άλλες περιοχές

Tallinn
+4°
Tartu
+3°
Narva
+2°
Pjarnu
+5°
Vilyandi
+4°
Rakvere
+2°
Sillamae
+3°
Maardu
+3°
Kuresaare
+3°
Vyru
+3°
Valga
+4°
Haapsalu
+4°
Jyhvi
+3°
Keila
+4°
Pajde
+4°
Kivioli
+2°
Tapa
+2°
Pylva
+3°
Jygeva
+3°
Όλες οι πόλεις