Ισημερινή Γουινέα

Καιρόσ στην Μιδιομπε (Ισημερινή Γουινέα)