Κολομβία

Καιρόσ στην Magdalena (Κολομβία)

Santa Marta