Κολομβία

Καιρόσ στην Guaviare (Κολομβία)

San José del Guaviare