Κολομβία

Καιρόσ στην Guajira (Κολομβία)

Ríohacha

Κολομβία