Κολομβία

Καιρόσ στην Bolívar (Κολομβία)

Cartagena