Κολομβία

Καιρόσ στην Atlántico (Κολομβία)

Barranquilla