Κίνα

Καιρόσ στην Kheylunuzyan (Κίνα)

Harbin

Κίνα