Μπουρκίνα Φάσο

Καιρόσ στην Διαπάγα (Μπουρκίνα Φάσο)