Βραζιλία

Καιρόσ στην Ρίου-Γράντι-δου-Σολ (Βραζιλία)

Porto Alegre

Βραζιλία