Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Βραζιλία

+22°
Rio Branco
+24°
Manaus
+23°
Salvador
+22°
Brasília
+23°
Campo Grande
+24°
Belém
+25°
Recife
+15°
Porto Alegre
+23°
Porto Velho
+19°
São Paulo
+14°
Santaren
+27°
Fortaleza
+19°
Belo Horizonte
+25°
Cuiabá
Brasília
E
Α
Ά
Γ
Μ
Ν
Π
Ρ
Σ
Τ