Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Βραζιλία

+22°
Rio Branco
+24°
Manaus
+22°
Salvador
+16°
Brasília
+16°
Campo Grande
+23°
Belém
+23°
Recife
+11°
Porto Alegre
+23°
Porto Velho
+16°
São Paulo
+22°
Santaren
+24°
Fortaleza
+16°
Belo Horizonte
+20°
Cuiabá
Brasília
E
Α
Ά
Γ
Μ
Ν
Π
Ρ
Σ
Τ