Μποτσουάνα

Καιρόσ στην Νοτιοανατολική επαρχία (Μποτσουάνα)