Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Βέλγιο

+17°
Brussels
+17°
Mons
+17°
Namur
+18°
Liège
+17°
Wavre
+17°
Antwerp
+16°
Ghent
+15°
Bruges
+17°
Hasselt
+20°
Arlon
+17°
Ath
+17°
Beringen
+17°
Charleroi
+16°
Ypres
+16°
Kortrijk
+17°
Leuven
+17°
Maaseik
+17°
Mechlin
+16°
Roeselare
+17°
Tournai
+16°
Turnhout
+15°
Bastogne
Brussels
Α
Β
Δ
Ε
Λ
Ν
Φ