Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Βέλγιο

+10°
Brussels
+10°
Mons
+10°
Namur
+10°
Liège
+10°
Wavre
+10°
Antwerp
+10°
Ghent
+10°
Bruges
+10°
Hasselt
+11°
Arlon
+10°
Ath
+10°
Beringen
+10°
Charleroi
+10°
Ypres
+10°
Kortrijk
+10°
Leuven
+10°
Maaseik
+11°
Mechlin
+10°
Roeselare
+10°
Tournai
+10°
Turnhout
+11°
Bastogne
Brussels
Α
Β
Δ
Ε
Λ
Ν
Φ