Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Βέλγιο

+6°
Brussels
+7°
Mons
+6°
Namur
+5°
Liège
+6°
Wavre
+4°
Antwerp
+5°
Ghent
+4°
Bruges
+5°
Hasselt
+5°
Arlon
+6°
Ath
+5°
Beringen
+6°
Charleroi
+5°
Ypres
+6°
Kortrijk
+5°
Leuven
+4°
Maaseik
+5°
Mechlin
+5°
Roeselare
+6°
Tournai
+3°
Turnhout
+4°
Bastogne
Brussels
Α
Β
Δ
Ε
Λ
Ν
Φ