Αργεντινή

Καιρόσ στην Τουκουμάν (Αργεντινή)

San Miguel de Tucumán

Αργεντινή