Poltawa

Wetter in Rajon Dykanka, Poltawa (Ukraine)

Dikanka

Poltawa (Ukraine)