Katalog over lande

Vejret i Afghanistan, vejrudsigt

Kabul
B
G
H
K
L
N
P
Z

Vejrudsigt I andre regioner

Kabul
-4°
Herāt
+4°
Kandahar
+10°
Djelalabad
+9°
Ghazni
-2°
Balkh
+2°
Gardez
-7°
Khost
+4°
Khulm
Charikar
-3°
Zarandj
+10°
Paghman
-9°
Asadabad
+4°
Lasjkar Gah
+11°
Gereshk
+11°
Rustaq
+1°
Karukh
+4°
Mehtar Lam
+9°
Alle byer