Sumy Region

Weather in , Sumy Region (Ukraine)

Romny

Forecast in other regions

Kyiv
+23°
Kharkiv
+22°
Donetsk
+26°
Odesa
+23°
Dnipro
+26°
Zaporizhzhia
+26°
Lviv
+22°
Krivyi Rih
+25°
Mikolaiv
+26°
Sevastopol
+24°
Luhansk
+27°
Mariupol
+25°
Makiivka
+26°
Vinnitsa
+22°
Simferopol
+23°
chernihiv
+23°
Sumy
+21°
Kherson
+26°
Poltava
+22°
Gorlovka
+25°
All cities

Sumy Region (Ukraine)