Poltava Region

Weather in Hlobyne Raion, Poltava Region (Ukraine)

Globino
Globino
+11°
Hannivka
+12°
Puzykove
+12°
Pustoviitove
+12°
Pronozivka
+11°
Pohreby
+12°
Pyrohy
+11°

Hlobyne Raion

Forecast in other regions

Kyiv
+8°
Kharkiv
+11°
Donetsk
+16°
Odesa
+17°
Dnipro
+15°
Zaporizhzhia
+14°
Lviv
+10°
Krivyi Rih
+14°
Mikolaiv
+15°
Sevastopol
+15°
Luhansk
+16°
Mariupol
+13°
Makiivka
+16°
Vinnitsa
+10°
Simferopol
+15°
chernihiv
+6°
Sumy
+8°
Kherson
+15°
Poltava
+11°
Gorlovka
+16°
All cities

Poltava Region (Ukraine)