L'viv Region

Weather in Turka Raion, L'viv Region (Ukraine)

Turka
Turka
+11°
Kryvka
+13°
Kryntyata
+11°
Lybokhora
+14°
Liktiv
+11°
Losynets'
+11°

Turka Raion

Forecast in other regions

Kyiv
+15°
Kharkiv
+18°
Donetsk
+21°
Odesa
+22°
Dnipro
+18°
Zaporizhzhia
+20°
Lviv
+13°
Krivyi Rih
+19°
Mikolaiv
+21°
Sevastopol
+20°
Luhansk
+20°
Mariupol
+21°
Makiivka
+21°
Vinnitsa
+14°
Simferopol
+19°
chernihiv
+14°
Sumy
+16°
Kherson
+22°
Poltava
+16°
Gorlovka
+20°
All cities

L'viv Region (Ukraine)