Kyiv Region

Weather in , Kyiv Region (Ukraine)

Obuhov

Forecast in other regions

Kyiv
+2°
Kharkiv
-2°
Donetsk
-1°
Odesa
+2°
Dnipro
-1°
Lviv
+5°
Mikolaiv
Sevastopol
+5°
Luhansk
-3°
Mariupol
Makiivka
-2°
Vinnitsa
+3°
Simferopol
+3°
chernihiv
+1°
Sumy
-1°
Kherson
+1°
Poltava
-1°
Gorlovka
-2°
All cities

Kyiv Region (Ukraine)