Kirovohrad Region

Weather in Kropyvnytskyi Municipality, Kirovohrad Region (Ukraine)

Kropyvnytskyi (Kirovohrad)

Forecast in other regions

Kyiv
+7°
Kharkiv
+20°
Donetsk
+20°
Odesa
+19°
Dnipro
+21°
Zaporizhzhia
+22°
Lviv
+8°
Krivyi Rih
+20°
Mikolaiv
+19°
Sevastopol
+23°
Luhansk
+20°
Mariupol
+20°
Makiivka
+20°
Vinnitsa
+6°
Simferopol
+23°
chernihiv
+8°
Sumy
+15°
Kherson
+19°
Poltava
+17°
Gorlovka
+20°
All cities

Kirovohrad Region (Ukraine)