Chernigiv Region

Weather in Snovsk Raion, Chernigiv Region (Ukraine)

Snovsk (Schors)
Stara Rudnya
+11°
Mistky
+11°
Nyzkivka
+11°
Pishchanka
+11°
Popil'nya
+11°
Pryvil'ne
+11°
Radvyne
+11°

Snovsk Raion

Forecast in other regions

Kyiv
+11°
Kharkiv
+12°
Donetsk
+14°
Odesa
+13°
Dnipro
+12°
Zaporizhzhia
+13°
Lviv
+10°
Krivyi Rih
+12°
Mikolaiv
+12°
Sevastopol
+15°
Luhansk
+12°
Mariupol
+13°
Makiivka
+14°
Vinnitsa
+9°
Simferopol
+14°
chernihiv
+10°
Sumy
+11°
Kherson
+12°
Poltava
+11°
Gorlovka
+13°
All cities

Chernigiv Region (Ukraine)